สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร ตสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตร.ม. รพ.สต.นอกเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 01-12-2563 393 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร ตสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตร.ม. รพ.สต.นอกเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)